Billinge / Curt Andersson


IDE´ smide Billinge


Hej, Jag heter Curt Andersson ( HCA ) mitt yrke är att driva en

Auktionsgodsaffär här i Billinge, men har en hobby? jag gör

"smide" inte på traditionellt vis och absolut inte som mina

kunder vill ha det, mitt smide gör jag på mitt sätt....


Jag har många drömmar både halvtokiga och heltokiga men   oftast är dom bara helt enkelt tokiga, men dock drömmar.


En av mina få seriösa drömmar är att om 100år räknat från dagens datum, finna något som jag smidit och märkt HCA.


hcabill@telia.com


Instagram:          hcasmide 
 Curt " Billinge" PRIVAT     hcabill@telia.com

 16 Augusti  2019

 

Välkommen till Skånes tråkigaste hemsida.

 

Fråga publiken !


Efter drygt 41 år med affären som yrke börjar det nu bli tjatigt att jobba med nuvarande sortiment,

planerar  på att ändra sortiment men vet inte till vad.....?

Förslag välkomnas både seriösa och oseriösa med meil till

 

 hcabill@telia.com


Curt.

 

Auktionsgodsaffären  Billinge AB

--med HCA- Smide Billinge--

 Vår affär...Öppet tider:


 Lördagar och söndagar 12.00- 18.00

Vardagar i viss mån öppet för att lämna ut smide..........


Vardagar oftast är affären stängd då, eftersom tiden inte räcker till dels ha

affären öppen och träffa trevliga kunder, men också att hinna med smida det

som behövs,  även allt arbete "runt omkring" som egentligen inte syns men som

måste till för att allt ska fungera


Ring gärna samma dag du tänker besöka oss, hör på telefon svararen om det är öppet ..

 

 

Med viss reservation för " stängt på grund av sjukdom"

Ring gärna innan du kör hemmaifrån

 

( Vi tar EJ kort, bara kontanter )

 

Tel  0413-54 22 12

 

 

( Tyvärr kan vi inte öppna på begäran )

 

Vi har  begagnat från hus och hem,

en del reservdelar till fotogenlampor ex vekar, kupringar med mera, även lödning

av Er trasiga skärmring eller fotogenbrännare utföres, 12 resp 6 mån garanti

 

I sortimentet

 även smidda -krokar, haspar och stor-spik, Dörr portkläppar

 samt STORA / TUNGA tak ljusskronor, nu också Skvaller speglar enkla o dubbla samt blompallar ,allt med reservation slut för tillfället 

HCA-smide Billinge    ( säljes bara via oss )


INSTAGRAM=   hcasmide   INSTAGRAM=  hcasmide  INSTAGRAM=  hcasmide

 


 Samt äldre RADIO APPARATER - Samt äldre RADIO APPARATER - Samt äldre Radio apparater

 

Tack vare trevliga kunder har vi kunnat hålla på i 59 år....,

 

med Din hjälp klarar vi lätt 59år till.

 

Vi blir jätte glada om Du besöker oss, förhoppningsvis

 

blir även Du glad.

 

VÄLKOMNA.

 

  ( Hmm. måste tillägga att det inte är "loppis", Vi säljer begagnat under

 

ordnade förhållande.........) 

 

  Vägbeskrivning: 2 mil  norr om Eslöv, och 1 mil  söder om söder åsens nationalpark  ( kopparhatten)  Ligger en liten

 

   by  BILLINGE  mitt i byn vid korset ,  mittemot  museet  där vid dom två skåneländska flaggorna

 

   

 

 

 

 

                                                                               

 


RYKTET STÄMMER...


Att jag ska sälja före detta mejeribyggnaden här i Billinge, Dock inte förän till hösten då jag kontrakterar mäklare.

NEJ..

jag vet inte priset förän mäklare...osv


denna försäljning har INGET att göra med Auktionsgodsaffären eller affärs fastigheten

utan enbart för jag har en fastighet för mycket här i Skåne


så affären kommer att fortsätta givetvis


någon visning av mejeriet sker först då mäklare är anlitad.


IDE` due forging Billinge


 Hi, my name is Curt Andersson  (HCA)  my profession is to operate a Auction goods store here in Billinge, but have a hobby? I am doing "forging" not in the traditional way, and certainly not as my customer want it, my wrought iron do I on my way......

I have many Dreams both half zany and absolutely crazy, but usually normal Dreams when it comes to forging (?)

One of my few serious Dreams is that if 100 yer starting from today´s date, find something I forged and noticed HCA.


Hopefully forge I better than I translate Swedish to English.

Hej. Jag heter Curt och jag tänkte


berätta .............en lång historia.


    hm.... i mitt nästa liv.. vill jag bli riktig smed.


1960 var året ... då mina föräldrar Linnea o Harry startade denna firma, då var jag ett år


gammal, min far jobbade som stins vid Sj och mor var hemmafru.


1962 i december  hade dom lagt ner alla sina besparingar på ett stort och fint varulager, det


skulle bli en för kunderna ett makalöst varu utbud lagom till julhandeln, men så några veckor


in i december blev det eldsvåda på natten och affärshuset brann ner till grunden, inget gick


att rädda, tråkigt nog hade inte pengarna räckt till att brandförsäkra till rätta värdet....


 


Då det inte var ekonomiskt möjligt att återuppbygga på normalt sätt så blev det bestämt att


nytt affärshus skulle byggas av rivningsmaterial.. Mor o Far rev en del hus i egen regi bland


annat ett här i Billinge men även den runda tvåvånings "kaffe paviljongen" i Eslövs skytteskog,


därtill var det otaliga husrivningar som besöktes, många i Malmö en del i Eslöv och Helsingborg.


Allt som släpades hem skulle bearbetas innan det gick att använda, allt timmer stort som smått


skulle spikdras och det var mängder ... det blev Mors huvudjobb att göra då Far var på sitt


arbete vid Sj..  Flera lastbilslass med orensad tegel tippades på gårdsplanen, för att senare


tas om hand och rensas från murbruk och sorteras.. några nära snälla släktingar hjälpte till


då dom hade möjlighet, Till viss mån hade vi också hjälp av lokal murare och snickare som


båda var duktiga innom sitt, men det största arbetet föll dock på Mor o Far.


 


Året var 1966... Då invigdes det då inte helt färdiga affärshuset...( det blir aldrig färdigt..)


Året var 1977... Då blev jag ägare till Auktionsgodsaffären..


Sorgens år 1986... Då avlider min far, saknad med stor sorg liksom alla bortgångna fädrar.


Glädjens år 1995... låter jag bygga till affärshuste och nytt "uthus" för att få bättre platts.


Motvilligt år 2010... låter jag "pensionera" Mor från företagets plikter, men hon är fortfarande


den viktigaste person som jag använder som "bollplank" för mina tidvis? alltför vilda ideer.....


1 november 2018 dog min mor ( Mojan )  då 95 år "...Ditt hjärta klappat så varmt för oss Dina ögon som  vakat och strålat så ömt har stannat och slocknat till sorg för oss alla, Men vad gott Du  gjort både för människor och djur SKALL ALDRIG BLI GLÖMT...aldrig"   


Under alla dessa fantastiska år, har ofattbara mängder av kunder visat sitt intresse både som


säljare och köpare, men också den mycket viktiga kundkretts som bara varit inne och tittat...


Det är alltjämt en mäktig upplevelse att höra kunder i 40-50 års åldern utbrista " Oj.. här var


ju jag med mina förädrar då jag var barn..
Därför världens största Tack till Mor o Far som många gånger kämpade i motvind för att


bygga upp det som varit, och är fortfarande mitt levebröd  sen 41 år... Men också jätte stort


tack till alla härliga kunder, både stammisar och Ni nya kunder...Tack. 


  ( Oj, det sissta stycket verkar som om jag tänker lägga ner firman.... men så är


  det inte, snarare tvärt om......)